Театър „София“ и Министерство на Културата сключиха договор № BGCULTURE-2.001-0038-C01/04.06.2021 г. за безвъзмездна финансова помощ на стойност 361 580.46 лв., за изпълнение на проект „Пер Гюнт пътува“ по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“ (Първа покана за набиране на проектни предложения (BGCULTURE-2.001) по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“).

В рамките на проекта "Пер Гюнт пътува", ще бъдат подготвени и реализирани комплекс от допълващи се творчески и образователни форми, чрез които ще бъде популяризирана норвежката култура. Предвижда се представяне пред публика и широка академична аудитория на произведения на най-емблематичните представители на норвежката драматургия и музика. Ще бъдат осъществени съвместни семинари (в България и Норвегия) е академична аудитория и поредица от уъркшопи върху текстове и образи по Ибсен. Предвижда се създаване и поставяне на нова постановка по драматичната поема „Пер Гюнт“ на „бащата на модерния театър“ - Хенрих Ибсен, е интерпретация на музиката на бележития Едвард Григ (композирана специално за произведението по молба на автора). Ще бъде направен и представен документален филм за съвременния подход към Ибсен и творческия процес по създаване на постановката и представянето й. Филмът ще бъде представян след провеждането на всеки от семинарите. Ще бъде разработена Стратегия за привличане на публика и част от екипа на театъра ще бъде обучен във връзка е нея. Произведението „Пер Гюнт“ засяга екзистенциални за човешката природа теми - за Аза, за избора, за вечното търсене, за девалвацията на човешкия облик пред егоизма и за катарзиса чрез осъзнаване на най-ценното в живота. Пиесата ще бъде представена пред българската публика в малки населени места: е. Доситеево и е. Изворово-Община Харманли, Област Хасково; е. Кортен- Община Нова Загора, Област Сливен; Гр. Добринище-Община Банско, Област Благоевград, в периферни райони/квартали на градове, общински центрове - гр. София, ОКИ-Дом на Културата Искър, район Искър; ОКИ-Надежда, район Надежда; гр. Сливен - на крепостта Туида, извън градския център; гр. Харманли - читалищна сцена, извън градския център, на сцената на Театър „София“ и на фестивал в гр. Берген, Норвегия. Това представяне ще даде възможност нова и разнообразна публика да преживее и да бъде съпричастна е новата театрална постановка.

 

  Общата цел на проекта е да допринесе за подобряването на социално-културната среда чрез увеличаване на достъпа до култура чрез комплекс от творчески прояви и образователни дейности за популяризиране на норвежката култура, които: да представят нова трактовка на класическото произведение на Ибсен „Пер Гюнт“; да привлекат нови публики и предоставят уникално преживяване от срещата с живото изкуство-мултидисциплинарен театрален спектакъл-драма, музика, танц и модерна интерактивна визуализация; да провокират интереса и да ангажират публика чрез практическо въвличане в театралния творчески процес; да  предизвикат творчески и академични дебати върху актуалния подход към класиката и непреходността й през призмата на съвремието; да се създадат нови културни партньорства.