Центърът за изследвания на Ибсен осигурява активна мултидисциплинарна изследователска среда и има редица текущи международни изследователски проекти. Изследваме текстовете на Ибсен от различни теоретични подходи, както и живота на Ибсен и глобалната рецепция, адаптация и изпълнение на неговите произведения.