• Начало
  • Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм

Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм – Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа


Какво?
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия предоставят финансиране в размер на 2.8 милиарда евро за 15 държави – членки на ЕС и ЕИП в Централна и Източна Европа и Балтийския регион за периода 2014-2021г.


Защо?
Финансовият механизъм на ЕИП и НФМ се основават на Споразумението за ЕИП. Съгласно споразумението Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са част от вътрешния пазар на ЕС. Споразумението очертава общата цел за работа в сътрудничество за намаляване на икономическите неравенства в Европа. За тази цел, донорите създават Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм.


Къде?
Държавите бенефициери са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция1, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия1, Румъния, Словакия и Словения.


Кои области?
По линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ Исландия, Лихтенщайн и Норвегия целят да подпомогнат, наред с друго, растежа и работните места, борбата с изменението на климата и енергийната зависимост и намаляването на бедността и социалното изключване.


Кой?
Бенефициерите са местни, регионални и национални органи, образователни и изследователски институции, студенти, учители и изследователи, неправителствени организации, малки и средни предприятия и социални партньори.


Допълнителна информация:


www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org