ЗАКРИХМЕ ПРОЕКТА „ПЕР ГЮНТ ПЪТУВА“

  • 17.11.2023

ЗАКРИХМЕ ПРОЕКТА „ПЕР ГЮНТ ПЪТУВА“

 

На 16.11 от 15 часа в Théatro отсам канала се проведе закриващото събитие на проекта „Пер Гюнт пътува“. 

Пред колеги, журналисти и приятели ръководителят на проекта Катерина Христова и директорът на Театър София Ириней Константинов представиха дейностите, които бяха включение в проекта, както и трудностите, пред които се е изправил екипът, за да реализира „Пер Гюнт пътува“. А с чаша шампанско в ръка творческият екип на спектакъла „Пер Гюнт“ си припомни незабравимите и вълнуващи моменти от репетиционния процес и турнетата. 

*„Пер Гюнт пътува“ се осъществява по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.