ТЕАТЪР „СОФИЯ“ ПРЕДСТАВЯ НОВ ПРОЧИТ НА ПОЕМАТА „ПЕР ГЮНТ“ НА ХЕНРИК ИБСЕН

Линк към статията: ТЕАТЪР „СОФИЯ“ ПРЕДСТАВЯ НОВ ПРОЧИТ НА ПОЕМАТА „ПЕР ГЮНТ“ НА ХЕНРИК ИБСЕН

   Театър „София“ ще представи в България и Норвегия нова постановка по поемата „Пер Гюнт“ на норвежкия драматург Хенрик Ибсен. Проектът на столичния театър е одобрен за финансиране по първата покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуство и култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Бенефициент е театър „София“ в партньорство с „Института за изследвания на Ибсен“ към Факултета по хуманитарни науки на университета в Осло, Норвегия.